Thẻ: kiểm định

Miễn kiểm định ô tô mới và kéo dài chu kỳ đăng kiểm nhiều loại xe
Miễn kiểm định ô tô mới và kéo dài chu kỳ đăng kiểm nhiều loại xe

Ngày 22/3, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Thông tư này chính chính thức có hiệu lực thi hành từ từ 0h00, ngày 22/3/2023 Thông tư
Đọc Thêm